O nas - Zlobek

Idź do spisu treści

Menu główne


O nas ...Narodziny dziecka to dla dorosłych trudne, ale i fascynujące wyzwanie sprawowania opieki i wychowania dziecka tak, by najlepiej jak to możliwe zaspokoić jego potrzeby, pomóc przezwyciężyć trudności i rozwinąć możliwości. W tym niełatwym zadaniu pomocną rolę pełnić może dobrze zorganizowana, fachowa i niedroga instytucja jaką jest Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim. Nasz Żłobek ma komfortowe warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie. Posiadamy nasłonecznione, przestronne i kolorowe sale pobytu dzieci. Są one wyposażone w bezpieczne, atrakcyjne i dostosowane do wieku zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Działalność Żłobka obejmuje swoim zakresem działania wychowawcze i edukacyjne oraz opiekę nad małymi dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Usługi w naszym Żłobku świadczone są przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Nad utrzymaniem idealnej czystości czuwa grupa personelu pomocniczego. Przygotowaniem smacznych, domowych posiłków zajmują się panie kucharki. Stawiamy sobie za cel zdrową i bezpieczną opiekę nad dziećmi oraz wspieranie ich rozwoju poprzez doskonalenie możliwości i przezwyciężanie trudności. Codzienne zajęcia wychowawczo-edukacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci uczą się umiejętności życia w grupie, kształtują postawy społeczne oraz doskonalą samodzielność. W grupach starszych prowadzone są dodatkowe zajęcia muzyczno-rytmiczne. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych podejmujemy współpracę z rodzicami dziecka. Swoją działalnością chcemy zapewnić dzieciom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wspierać działania rodziny.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego