Rekrutacja - Zlobek

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Sokołowie PodlaskimZapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc. Podstawą dokonania zapisu dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców dziecka ,,Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Dzieci nie przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc. Dzieci już uczęszczające do Żłobka są automatycznie przenoszone od września każdego roku do kolejnej grupy wiekowej, kontynuują pobyt w Żłobku na podstawie złożonego przez rodzica dziecka oświadczenia, potwierdzającego przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka.


Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego