Ramowy rozkład dnia - Zlobek

Idź do spisu treści

Menu główne

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Żłobku Miejskim w Sokołówie Podlaskim


6:30 - 8:30

„Wszyscy są, witam Was…” Przyjmowanie dzieci do żłobka
- zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
- zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
- indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
- możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.

8:30 - 9:00

Przygotowanie do śniadania
- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

9:00 - 9:20

Śniadanie

9:20 - 9:35

Czynności higieniczne po śniadaniu, zabawy ćwiczące samoobsługę

9:35 - 10:15

„Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego”
Zabawy edukacyjno-rozwojowe. Realizacja planu pracy żłobka.

- zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
-zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
- zabawy plastyczne,
- zabawy z elementami muzykoterapii,
- zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
- zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
- zabawy parateatralne.

10:15 - 10:35

Drugie śniadanie

10:35 - 11:00

„Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa” Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
- zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
- pobyt na świeżym powietrzu.

11:00 - 11:15

Przygotowanie do obiadu
- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

11:15 - 11:45

Obiad – wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami

11:45 - 12:00

Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

12:00 - 14:00

„Ach śpij, bo właśnie…” Czas na sen lub leżakowanie
- słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 14:15

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne
- trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

14:15 - 14:45

Podwieczorek

14:45 - 15:00

Czynności higieniczne po podwieczorku, zabawy ćwiczące samoobsługę

15:00 - 16:30

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…” Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci
- zabawy rytmiczne, ruchowe,
- zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
- zabawy rozwijające spostrzegawczość,
- zabawy konstrukcyjne,
- zabawy plastyczne,
- zabawy wspierające rozwój mowy.

16:30 - 16:45

II podwieczorek

16:45 - 17:00

Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu
- zabawy w kącikach zainteresowań,
- czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego