Organizacja - Zlobek

Idź do spisu treści

Menu główne

Organizacja

Organizacja Żłobka Miejskiego


Podstawą działania Żłobka jest statut oraz ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek jest jednostką budżetową Miasta Sokołów Podlaski. Żłobek funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw, w tym corocznej przerwy wakacyjnej. Udziela świadczenia  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:30.
Naszym celem  jest zapewnienie dziecku domowej atmosfery, w której będzie ono mogło prawidłowo się rozwijać oraz czerpać radość z poznawania świata.

Do Żłobka  przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat. Przyjęć i kwalifikacji dzieci dokonuje Dyrektor na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

Żłobek posiada 120 miejsc w 5 grupach zbliżonych wiekowo:
Grupa I „Słoneczka”
to dzieci od 20 tygodnia życia do 1,5 roku,
Grupa II „Pszczółki”
to dzieci od 1,5 roku do 2 lat,
Grupa III ,,Motylki”
to dzieci od 2 do 3 lat.
Grupa IV ,,Tygryski”
to dzieci od 2 do 3 lat.
Grupa V ,,Delfinki”
to dzieci od 2 do 3 lat.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego